Ομαδικές Ασφαλίσεις

Το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιό της.
Η Ομαδική Ασφάλιση αποτελεί σημαντική ανταμοιβή για το προσωπικό μιας επιχείρησης και δίνει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να διατηρεί κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και να δημιουργεί σταθερούς δεσμούς ανάμεσα στην εταιρεία και στους εργαζομένους της.
Η Ομαδική Ασφάλιση των εργαζομένων ως παροχή της εταιρίας- εργοδότη τους:

  • Προσδίδει κύρος στην εικόνα της.
  • Περιορίζει τις οικονομικές απώλειες σε περιπτώσεις ατυχημάτων των εργαζομένων.
  • Προσφέρει σημαντικά φορολογικά και άλλα κίνητρα προς την επιχείρηση. employees-885338_1920

Επιπλέον, ομάδες ατόμων με κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. μέλη συλλόγων), μπορούν να προχωρήσουν στη σύναψη Ομαδικής Ασφάλισης και να επωφεληθούν από τα παρακάτω προνόμια:

  • Φορολογικά κίνητρα για την επιχείρηση/ επιχειρηματία.
  • Χαμηλό κόστος ασφάλισης συγκριτικά με τα ατομικά προγράμματα ασφάλισης.
  • Δυνατότητα ασφάλισης με προσιτό κόστος και των οικογενειών των εργαζομένων και του ίδιου του επιχειρηματία.

Powered by Real Status | iarts, web and art design © 2019