Προσωπικό Ατύχημα

Η Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος αποτελεί μια ασφαλιστική κάλυψη, με την οποία μπορείτε να εξασφαλίσετε τον εαυτό σας και την οιγογένειά σας, στην περίπτωση ατυχήματος που θα προκαλέσει πρόωρο θάνατο ή ανικανότητα.
Απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που ανησυχούν ότι ο πρόωρος θάνατος ή η μόνιμη ανικανότητά τους για εργασία θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία οικονομικών δυσχεριών για τους οικείους τους.
Η κάλυψη αυτή είναι αναγκαία στους περισσότερους ανθρώπους (απευθύνεται σε εργαζόμενους που ανησυχούν για κάποιο εργατικό ατύχημα, σε όσους ταξιδεύουν συχνά, σε αυτοαπασχολούμενους, επιχειρηματίες, κ.α.).

Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα “Προσωπικού Ατυχήματος” είναι τα εξής: accident-994009_1920

  • Παροχή ενός κεφαλαίου με το οποίο εξασφαλίζετε τους οικείους σας, σε περίπτωση απώλειας ζωής εξαιτίας ενός ατυχήματος. Εάν η απώλεια ζωής προκληθεί από τροχαίο ατύχημα η καθορισμένη παροχή διπλασιάζεται.
  • Παροχή σε εσάς ενός κεφαλαίου, ή ποσοστού του (ανάλογα με το βαθμό ανικανότητας) εάν εξαιτίας ενός ατυχήματος προκληθεί μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα για εργασία. Εάν οι ανωτέρω συνέπειες προκληθούν από τροχαίο ατύχημα η καθορισμένη παροχή διπλασιάζεται.
  • Ευελιξία στην επιλογή του επιθυμητού ποσού του κεφαλαίου ασφάλισης.
  • Δυνατότητα κάλυψης των εξόδων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ως συννέπεια ενός ατυχήματος, σύμφωνα με την επιλογή σας και τους όρους της κάλυψης.
  • Δυνατότητα εξασφάλισής σας και στην περίπτωση που ένα ατύχημα έχει ως συνέπεια την πρόσκαιρη ανικανότητά για εργασία, είτε είστε εργαζόμενος, είτε όχι.

Powered by Real Status | iarts, web and art design © 2019