Ασφάλιση Επιχείρησης

Η επιχείρησή σας είναι η πηγή εσόδων για εσάς και την οικογένειά σας και εξασφαλίζει το βιοτικό σας επίπεδο.
Ανεξάρτητα από το μέγεθος, ή το αντικείμενο της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, οι κίνδυνοι που απειλούν την επιχείρησή σας είναι πολλοί και απρόβλεπτοι.
Τα Ασφαλιστικά Προγράμματα για την Επιχείρηση, ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία, προσφέροντας ένα πλήθος καλύψεων που αντιμετωπίζουν όλους τους πιθανούς κινδύνους που δύναται να ταράξουν την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής του.
Απευθύνονται στους επαγγελματίες που θέλουν να διασφαλίσουν το εισόδημα της οικογένειάς τους, χωρίς να πληρώνουν υψηλό κόστος.

Γιατί είναι απαραίτητη η ασφάλιση της επιχείρησής σας: 

  • Βρίσκεται καθημερινά εκτεθειμένη σε απρόβλεπτους κινδύνους και γεγονότα.
  • Αποτελεί ένα περιουσιακό και βιοποριστικό στοιχείο.
  • Μια πιθανή ζημιά της μπορεί να επιφέρει μεγάλες οικονομικές συνέπειες.
  • Το κόστος της ασφάλισής της είναι απειροελάχιστο συγκριτικά με την αξία της.

Τα Ασφαλιστικά Προγράμματα για Επιχειρήσεις καλύπτουν συνήθως τις κάτωθι παροχές:

  • Τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τα εμπορεύματα και τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας
  • Τα εμπορεύματα, τον εξοπλισμό αλλά και τα χρήματά σας από τον κίνδυνο της κλοπής και της ληστείας.
  • Εσάς αλλά και τους εργαζομένους της επιχείρησής σας από τις συνέπειες ενός ενδεχόμενου ατυχήματος.
  • Τα επιπλέον έξοδα που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε μετά τη ζημιά.
  • Υπηρεσίες Τεχνικής Βοήθειας
  • Την αστική σας ευθύνη απέναντι σε τρίτους, αν άθελά σας εσείς ή το προσωπικό σας προκαλέσει υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες σε τρίτους.

Powered by Real Status | iarts, web and art design © 2019