Νομική Προστασία

Νομική Προστασία είναι η προστασία που παρέχεται στον Ασφαλιζόμενο έναντι κάποιου ασφαλίστρου, προκειμένου να διεκδικήσει μια δίκαιη απαίτηση του ή να υπερασπίσει τον εαυτό του στα ποινικά δικαστήρια.
Μέσα από τα Ασφαλιστικά προγράμματα Νομικής Προστασίας εξασφαλίζετε κάλυψη δικαστικών ή εξώδικων δαπανών που απαιτούνται για να προστατεύσετε τα έννομα συμφέροντά σας.  Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε τον δικηγόρο σας ή να δώσετε το δικαίωμα στην ασφαλιστική εταιρία να ορίσει εκείνη δικηγόρο.

Συνήθως ανάλογα το πρόγραμμα που θα επιλέξετε, η πλειοψηφία των Ασφαλιστικών Εταιρειών, καλύπτει το κόστος για: hammer-719066_1920

  • Τις αμοιβές του δικηγόρου της επιλογής σας
  • Τα δικαστικά έξοδα
  • Τις αποζημιώσεις των μαρτύρων
  • Τις αμοιβές δικαστικών πραγματογνωμόνων
  • Τα έξοδα δικαστικών επιμελητών
  • Τις αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων
  • Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη

Powered by Real Status | iarts, web and art design © 2019