Τεχνικά & Κατασκευαστικά Έργα

Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Τεχνικών Έργων ειναι ένα ασφαλιστήριο Κατά Παντός Κινδύνου και καλύπτει οποιαδήποτε απρόοπτη και αιφνίδια ζημιά, κατά τη διάρκεια των εργασιών που ασφαλίζονται, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς όρους του Συμβολαίου.
Με την Ασφάλιση Τεχνικών Έργων είστε σίγουροι για τα έργα που εκτελείτε, εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών και την έγκαιρη παράδοση του έργου.men-827301_1920
Καλύπτεστε για κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν στις υπάρχουσες κατασκευές, κατά τη διάρκεια συντήρησης του έργου, μέχρι την οριστική παράδοσή του, στο μηχανολογικό ή άλλο εξοπλισμό του έργου. Επίσης έχετε κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, που ενδέχεται να προέλθουν από τις εκτελούμενες εργασίες. 

Μέσω ενός ασφαλιστηρίου Τεχνικών Έργων, έχετε ασφαλιστική κάλυψη Κατά Παντός Κινδύνου Εργολαβίας για κάθε ζημιά που μπορεί να συμβεί στο έργο από:

  • Φυσικά Φαινόμενα
  • Φωτιά
  • Πολιτικούς Κινδύνους
  • Κακόβουλη Ενέργεια Τρίτων
  • Ανθρώπινα Λάθη
  • Ελαττωματικό Σχεδιασμό

Powered by Real Status | iarts, web and art design © 2019