Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

Ακούμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας και φροντίζουμε για την ασφάλειά σας.
Με σύγχρονα ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, στοχεύουμε στη λύση κάθε μικρής ή μεγάλης ανάγκη σας, παρέχοντας δίκαιη τιμολόγηση και ξεκάθαρους όρους που προσθέτουν αξία στα συμβόλαιά σας.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στις εξής ασφαλίσεις για Επιχειρήσεις και Ιδιώτες:
• Αυτοκινήτων
• Ζωής/ Ανικανότητας
• Υγείας
• Συντάξεως
• Ομαδικών Ασφαλίσεων
• Προσωπικών Ατυχημάτων
• Κατοικίας (Πυρός – Κλοπής – Σεισμός – Έργων Τέχνης)
• Επιχείρησης (Πυρός – Κλοπής – Σεισμός – Απώλεια Κερδών)
• Γενικής Αστικής & Επαγγελματικής Ευθύνης
• Νομικής Προστασίας
• Μεταφορών
• Πιστώσεων
• Σκαφών & Αστικής Ευθύνης Σκαφών
• Τεχνικών Έργων
• Κατασκευαστικών Έργων (C.A.R, E.A.R)

Powered by Real Status | iarts, web and art design © 2019