Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Σύμφωνα με το Νόμο η ελάχιστη υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος είναι η Αστική Ευθύνη και καλύπτει τις απαραίτητες αποζημιώσεις για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες, σε περίπτωση ατυχήματος έναντι τρίτων απο ατύχημα που μπορεί να προκαλέσει το αυτοκίνητό σας.
Υπάρχουν επίσης και άλλες προαιρετικές καλύψεις, πλην της υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης αστικής ευθύνης από ατύχημα αυτοκινήτου, που στοχεύουν στην κατά το δυνατόν πληρέστερη δική σας κάλυψη καθώς και του αυτοκινήτου σας.
Οι προαιρετικές καλύψεις είναι οι κάτωθι :

 • Πυρός από τρομοκρατικές ενέργειες
 • Πυρός συνέπεια στάσεων και απεργιών
 • Νομική προστασία
 • Οδική βοήθεια
 • Φυσικά φαινόμενα
 • Κλοπή Ολική
 • Κλοπή Ολική & Μερική
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Κάλυψη αερόσακου
 • Ιδίες ζημιές
 • Προσωπικό ατυχήμα οδηγού
 • Διατήρηση bonus malus
 • Αστική ευθύνη κατά την μεταφορά

Powered by Real Status | iarts, web and art design © 2019