Ζωής/ Ανικανότητας

Η Ασφάλεια Ζωής είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να εξασφαλίσετε την οικογένειά σας.
Κάθε οικογένεια έχει το δικό της τρόπο ζωής, τις δικές της υποχρεώσεις και οικονομικές ανάγκες.
Η πρόωρη απώλεια της ζωής μπορεί να έχει εξαιρετικά δυσάρεστες συνέπειες για την ποιότητα ζωής μίας οικογένειας.

Η Ασφάλεια Ζωής, καταβάλλει το ασφαλισμένο κεφάλαιο σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει πρόσθετες παροχές, όπως: baby-17369_1920

  • Θάνατο από ατύχημα (επιπρόσθετα από τη βασική κάλυψη)
  • Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα (ατύχημα ή ασθένεια)
  • Ασφάλεια Σοβαρών Ασθενειών
  • Ασφάλεια Εισοδήματος
  • Ασφάλεια Τραπεζικού Δανείου

Powered by Real Status | iarts, web and art design © 2019